Ny vagnhall till storköket, Sahlgrenska Sjukhuset

Beställare: RA bygg  Vi fick på uppdrag av RA Bygg, medverka vid byggnation utav en ny vagnhall till storköket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där VS- installationer anpassas till ny verksamhet i vagnhallen. Befintligt kylsystem byggdes ut för kyla till vagnhallen. Projektet stod klart under 2021

Ombyggnad D6 kontor Högskolan i Borås

Beställare: Skanska direkt. Vi fick på uppdrag utav Skanska direkt, medverka vid en ombyggnation av ett våningsplan på ca 820m2 som skulle byggas om till två separata kontor. Detta omfattade VS installationer med avlopp, vatten, kyla och värme. Projektet stod klart 2022

Ny Oxygenförsörjning till Sahlgrenska Sjukhus

Beställare: Västfastigheter. Vi fick på uppdrag av Västfastigheter, installera ny oxygenförsörjning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Installationerna utfördes under pågående verksamhet i flertalet byggnader vilket krävde att vi tog stor hänsyn till att hålla rent och snyggt samt kunna avbryta arbeten vid akuta situationer för att inte påverka vården. Projektet stod klart under 2021