Ringmatad värmeåtervinning, Sahlgrenska Sjukhuset

Beställare: Västsvensk Markservice. 2022 kommer Västfastigheter tillsammans med entreprenören Västsvensk Markservice gräva ner rör för värmeåtervinning på Sahlgrenskatomten. Projektet är en del i att nå regionens långsiktiga mål om halverad energianvändning till 2030. Vi har fått förtroendet att utföra rörinstallationer invändigt och utvändigt för ett summa på ca 11 miljoner kronor. Projektet beräknas vara klart […]